JOM 2009/588, RvS 10-10-2007, BB5204, 200701590/1

Inhoudsindicatie

Veranderingsvergunning, Melkrundveehouderij, Lichthinder, Lichtmasten, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Coevorden een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Appellanten stellen dat het gebruik van de lichtmasten en de inpandige verlichting tot onaanvaardbare lichthinder leidt. In vergunningvoorschrift A.6, behorende bij de revisievergunning van 22 februari 2005, is bepaald dat de in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten…

Verder lezen
Terug naar overzicht