JOM 2009/592, RvS 15-08-2007, BB1783, 200701632/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Toekomstige ontwikkelingen, Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, Goedkeuren bestemmingsplan, Bouwmogelijkheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Uden een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een zeugen- en vleesvarkensbedrijf. Appellant betoogt dat verweerder bij het nemen van het bestreden besluit ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot zijn perceel aan de [locatie b]. Een ten tijde van het nemen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht