JOM 2009/596, RvS 14-11-2007, BB7805, 200701937/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Nertsenhouderij, Akoestisch onderzoek, Geluidonderzoek, Akoestisch rapport, Geluidrapport, Vrachtwagens, Bronvermogens vrachtwagens, Maximale bronvermogens vrachtwagens, Aan- en afvoerbewegingen, Naleven geluidnormen, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een nertsenhouderij. Wat de gestelde onjuistheden in het akoestisch onderzoek betreft overweegt de Afdeling met betrekking tot de bronvermogens van vrachtwagens…

Verder lezen
Terug naar overzicht