JOM 2009/597, RvS 14-11-2007, BB7830, 200702136/1

Inhoudsindicatie

Beste beschikbare technieken, Voorschriften, Wijzigen voorschriften, Stankgevoelige objecten, Capaciteitsuitbreiding, Uitbreiden capaciteit, Geurgrenswaarden

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Gelderland krachtens artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de voorschriften van een eerder voor een inrichting te Nijmegen verleende milieuvergunning hebben gewijzigd. Appellante wijst erop dat de vergunning een hogere geurbelasting van stankgevoelige objecten toelaat dan volgens de bijzondere regeling aanvaardbaar kan worden geacht. Tevens is volgens haar de in de inrichting aanwezige ongeveer 30 meter hoge schoorsteen te laag, …

Verder lezen
Terug naar overzicht