JOM 2009/601, RvS 21-12-2007, BC1423, 200702285/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidruimte, Akoestisch rapport, Omgevingstypering, Geluidproductie, Feitelijke geluidproductie, Geluidgrenswaarden, Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, Naleefbaarheid, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Geluidvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Renswoude een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een productiebedrijf voor karperlokvoer. Appellant betoogt dat meer geluidruimte is vergund dan noodzakelijk is, waarbij hij zich baseert op de uitkomsten van een bij de voorbereiding van het bestreden besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht