JOM 2009/603, RvS 12-12-2007, BB9918, 200702473/1

Inhoudsindicatie

Inrichting, Begrip inrichting, Eén inrichting, Mestvergistingsinstallatie, Biogasinstallatie, Afstandsnormen, Onmiddellijke nabijheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Hof van Twente een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, hebben verleend voor het uitbreiden van een vleeskuikenhouderij met een biogasinstallatie c.q. mestvergistingsinstallatie. Appellanten stellen dat de bedrijven gelegen aan de [locatie 1] en de [locatie 2] één inrichting vormen. Volgens…

Verder lezen
Terug naar overzicht