JOM 2009/606, RvS 21-12-2007, BC1433, 200702987/1

Inhoudsindicatie

Toetsingskader, Natuurbescherming, Broedseizoen, TT-circuit, Natuurmonument

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Drenthe een veranderingsvergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, hebben verleend ten behoeve van het TT-circuit te Assen. Op grond van de veranderingsvergunning mogen gedurende vier dagen per jaar grootschalige muziekactiviteiten worden gehouden. De aanvraag heeft betrekking op het houden van een driedaags muziekfestival in de periode van 15 augustus tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht