JOM 2009/612, RvS 14-11-2007, BB7831, 200703589/1

Inhoudsindicatie

Mestvergistingsinstallatie, Warmtekrachtinstallatie, Inrichting, Begrip inrichting, Eén inrichting, Bindingen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Littenseradiel een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een veehouderij. Het besluit ziet op uitbreiding van de veehouderij van vergunninghoudster met een mestvergistingsinstallatie met warmtekrachtinstallatie (WKK). Appellant stelt dat de veehouderij met mestvergistingsinstallatie en een in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen, door eigenaar geëxploiteerde windturbine samen één inrichting als bedoeld in artikel …

Verder lezen
Terug naar overzicht