JOM 2009/613, RvS 14-11-2007, BB7831, 200703589/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Piekgeluiden, Veehouderij, Mestvergistingsinstallatie, Warmtekrachtinstallatie, Maximale geluidniveau, Aanvraag, Vergunningaanvraag, Vrachtwagenbewegingen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Littenseradiel een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een veehouderij. Het bestreden besluit ziet op uitbreiding van de veehouderij van vergunninghoudster met een mestvergistingsinstallatie met warmtekrachtinstallatie (WKK). Appellant stelt dat het in werking zijn van de inrichting tot onaanvaardbare geluidhinder zal leiden. Volgens hem zijn ten onrechte grenswaarden…

Verder lezen
Terug naar overzicht