JOM 2009/617, RvS 21-12-2007, BC1382, 200704903/1

Inhoudsindicatie

Beste beschikbare technieken, Lozen, Bedrijfsafvalwater, Afvalwater, Landbouwgronden, Menselijke consumptie

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht aan het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam voor een periode van vijf jaar een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het gronddepot “Lutkemeer” in het oppervlaktewater rondom het depot aan de Raasdorperweg. In het depot wordt grond opgeslagen ten behoeve van de aanleg van onder meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht