JOM 2009/627, RvS 31-10-2007, BB7285, 200706404/1

Inhoudsindicatie

Nadere eisen, Geluidhinder, Helikopterlandingsplaats, Melding, Manege, Bijzondere gevoeligheid, Geluidgrenswaarden, Voorlopige voorziening

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Utrecht voor de inrichting gelegen aan de Meijewetering 21 te Utrecht nadere eisen hebben gesteld op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Op grond van artikel 6, tweede lid, van het Besluit is bij verweerder een melding binnengekomen vanwege het uitbreiden van de inrichting met een helikopterlandingsplaats. Verweerder heeft op grond van artikel 5 van het Besluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht