JOM 2009/629, RvS 19-11-2007, BB8891, 200706772/2

Inhoudsindicatie

Deelrevisievergunning, Zwaveldioxide, Cement, Productie cement, Wijzigen vergunning, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Limburg op verzoek ENCI B.V. krachtens artikel 8.24 van de Wet milieubeheer een voorschrift hebben verbonden aan de krachtens deze wet op 24 maart 1998 aan vergunninghoudster verleende deelrevisievergunning voor een inrichting voor het produceren van cement en klinker te Maastricht. Bij het bestreden besluit heeft verweerder op verzoek van vergunninghoudster krachtens artikel 8.24 van de Wet milieubeheer…

Verder lezen
Terug naar overzicht