JOM 2010/437, RvS 30-01-2008, BC3035, 200703385/1

Inhoudsindicatie

Melding, Accepteren melding, Geurhinder veehouderij, Stankhinder veehouderij

Samenvatting

Bij besluit van 28 november 2006 hebben burgemeester en wethouders van Boxtel een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer gegeven met betrekking tot een verandering van een veehouderij. Bij besluit van 3 april 2007 heeft het college het hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Voor de inrichting is bij besluit van 23 maart 1993 een revisievergunning verleend voor het houden van mestvarkens, rundvee en…

Verder lezen
Terug naar overzicht