JOM 2010/440, RvS 16-04-2008, BC9600, 200703782/1

Inhoudsindicatie

Stankhinder veehouderij, Geurhinder veehouderij, Cumulatieve stankhinder, Cumulatie stankhinder, Deskundigenbericht

Samenvatting

Bij besluit van 18 april 2007 hebben burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij. Het college heeft de cumulatieve stankhinder beoordeeld aan de hand van het rapport “Beoordeling cumulatie stankhinder door intensieve veehouderijen” van de minister van VROM. Appellanten betogen dat bij de beoordeling van de cumulatie de stankbijdrage van een veehouderij aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht