JOM 2010/445, RvS 11-06-2008, BD3578, 200704460/1

Inhoudsindicatie

Externe veiligheid, Groepsrisico, Plaatsgebonden risico, Opslag vloeistoffen, Gewasbeschermingsmiddelen, Kwetsbare objecten, Afstandsnormen, Risicoanalyse

Samenvatting

Bij besluit van 16 mei 2007 hebben burgemeester en wethouders van Delft een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het afvullen en opslaan van smeeroliën, koelvloeistoffen, oplosmiddelen, spuitbussen, remoliën en vetten, alsmede een kantoor en een laboratorium ten behoeve van onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico overweegt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht