JOM 2010/447, RvS 09-04-2008, BC9028, 200705030/1

Inhoudsindicatie

Nadere eisen, Ontvankelijkheid, Inwerkingtreding Activiteitenbesluit, Toetsingskader, Processueel belang

Samenvatting

Bij besluit van 5 juni 2007 hebben burgemeester en wethouders van Aalsmeer nadere eisen gesteld ten aanzien van een inrichting. Bij het bestreden besluit heeft het college nadere eisen gesteld als bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer met betrekking tot de in de bijlage van dat Besluit opgenomen voorschriften ten aanzien van geluid. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene…

Verder lezen
Terug naar overzicht