JOM 2010/448, RvS 09-04-2008, BC9081, 200705071/1

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Onherroepelijkheid, Inwerkingtreding Activiteitenbesluit, Processueel belang

Samenvatting

Bij besluit van 8 mei 2007 hebben burgemeester en wethouders van Zevenaar de voorschriften, verbonden aan de bij besluit van 28 november 1975 krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een metaalverwerkingsbedrijf, ambtshalve gewijzigd. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de daarmee samenhangende wijziging van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in werking getreden. Aangezien in verband…

Verder lezen
Terug naar overzicht