JOM 2010/459, RvS 11-06-2008, BD3605, 200708644/1

Inhoudsindicatie

Toetsingskader, Stofhinder, Opslag grond, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

Bij besluit van 16 oktober 2007 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de opslag van onder meer grond en granulaat. Appellanten vrezen voor stofhinder, met name als gevolg van de opslag van grond. Het college heeft bij de beoordeling van het stofaspect paragraaf 3.8.1 van de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht als…

Verder lezen
Terug naar overzicht