JOM 2010/465, RvS 18-03-2008, BC7579, 200800497/2

Inhoudsindicatie

Zendstation, Elektromagnetische straling, Voorlopige voorziening, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Elektrische veldsterkte, Blootstellingslimiet, Gezondheidseffecten

Samenvatting

Bij besluit van 21 december 2007 hebben burgemeester en wethouders van Den Haag aan KPN een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een zendstation voor het uitzenden van radio- en televisiesignalen. In voorschrift 4.1 is bepaald dat de door de inrichting aanwezige zend- en antenne-installaties gezamenlijk opgewekte elektrische veldsterkte buiten de…

Verder lezen
Terug naar overzicht