JOM 2010/466, RvS 12-03-2008, BC7084, 200800522/2

Inhoudsindicatie

Nadere eisen, Vervallen nadere eisen, Spoedeisend belang, Voorlopige voorziening, Toetsingskader, Onherroepelijkheid

Samenvatting

Bij besluit van 7 december 2007 hebben burgemeester en wethouders van Apeldoorn krachtens artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, een aantal nadere eisen gesteld met betrekking tot café ’t Susterhuys. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Ingevolge artikel 6.43 van dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht