JOM 2010/469, RvS 14-03-2008, BC7102, 200800781/2

Inhoudsindicatie

Luchtverontreiniging, Luchtkwaliteit, Voorlopige voorziening, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

Bij besluit van 13 december 2007 hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften verbonden aan de bij besluit van 27 augustus 2002 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het verbranden van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstromen te Moerdijk. Bij het bestreden besluit heeft het college onder meer grenswaarden opgenomen voor het vierentwintig-uurgemiddelde ten aanzien van de emissie naar lucht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht