JOM 2010/52, HvJ EG 17-12-2009, , C-120/09

Inhoudsindicatie

Ondergrondse wateren, Verwijderen afvalstoffen, Ondergrondse opslag, Stortplaatsgas, Eluaat, Vaststellen Drempels, Niet nakoming binnen de gestelde termijn, Implementeren richtlijn

Samenvatting

Door niet binnen de gestelde termijn, voor wat betreft het Waalse Gewest, artikel 2, sub f, j en k, en bijlage III, punt 4C van richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, te hebben omgezet, is het Koninkrijk België haar verplichtingen ingevolge deze richtlijn niet nagekomen. Artikel 2, sub f, van…

Verder lezen
Terug naar overzicht