JOM 2010/555, HvJ EG 20-05-2010, , C-308/08

Inhoudsindicatie

Niet-nakomen, EU-richtlijn, Implementeren richtlijn

Samenvatting

In deze zaak verwerpt het Hof de grieven van de Europese Commissie tegen het Koninkrijk Spanje wegens het niet nakomen van de bepalingen van de Habitatrichtlijn, in het bijzonder het bepaalde in artikel 12, lid 4. In november 1999, dat wil zeggen tussen het tijdstip waarop dat gebied aldus was voorgesteld en het tijdstip waarop de Commissie het daadwerkelijk als gebied van communautair belang heeft aangemerkt, is het project voor de verbetering van de veldweg aangenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht