JOM 2010/563, RvS 23-01-2008, BC2527, 200702152/1

Inhoudsindicatie

Ammoniak, Ammoniakemissie, Varkenshouderij, Toetsingskader, Kwetsbaar gebied, Zorgvuldigheidsbeginsel

Samenvatting

Bij besluit van 6 februari 2007 hebben burgemeester en wethouders van Haaksbergen een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij met paarden. Vaststaat dat de inrichting onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt. Verder staat vast dat de inrichting niet in een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een dergelijk gebied is gelegen. Voor de beoordeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht