JOM 2010/583, RvS 29-02-2008, BC5787, 200800058/1, 200709149/1

Inhoudsindicatie

Afval, Storten afval, Vollastverklaring, Verwerkingsmogelijkheden, Afvalstoffen, Brandbare afvalstoffen, Herbruikbare afvalstoffen, Verbranden afvalstoffen, Voorlopige voorziening

Samenvatting

Bij besluit van 19 november 2007 heeft de Minister van VROM positief beslist op het verzoek van gedeputeerde staten van Overijssel om afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen met betrekking tot het storten van 10.700 ton afval op het Afvalverwerkingsterrein “Elhorst Vloedbelt” te Zenderen.

Bij besluit van 17 december…

Verder lezen
Terug naar overzicht