JOM 2010/591, RvS 22-04-2008, BD0730, 200801923/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Nadere eisen, Voorlopige voorziening, Schorsen

Samenvatting

Bij besluit van 15 februari 2008 hebben gedeputeerde staten van Utrecht nadere eisen gesteld ten aanzien van de inrichting van verzoekster. Vast staat dat de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw milieubeheer valt. Bij het bestreden besluit, voor zover hier van belang, heeft het college de nadere eis onder 3 gesteld inhoudende dat tussen 06.00 uur en 07.00 uur vrachtwagens, dan wel voertuigen met een ledig gewicht van 3.500 kg…

Verder lezen
Terug naar overzicht