JOM 2010/594, RvS 28-05-2008, BD3070, 200802345/2

Inhoudsindicatie

Baggerspecie, Lozen baggerspecie, Lozing, Grondwater, Verontreiniging grondwater, Toetsingskader, Voorlopige voorziening

Samenvatting

Bij besluit van 10 januari 2008 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Groot Salland aan GMG een vergunning als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het in het oppervlaktewater brengen van 400.000 m3 grond en baggerspecie ten behoeve van het verondiepen en herinrichten van de plas Linderveld te Deventer. Verzoekers vrezen voor verontreiniging van het grondwater in de omgeving ten gevolge…

Verder lezen
Terug naar overzicht