JOM 2010/596, RvS 23-06-2008, BD6056, 200803315/2

Inhoudsindicatie

Geluidbelasting, Nadere eisen, Voorlopige voorziening, Plan van aanpak, Reductie geluidbelasting, Geluidgrenswaarden, Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Samenvatting

Bij besluit van 17 maart 2008 hebben burgemeester en wethouders van Liesveld nadere eisen gesteld op grond van het Besluit landbouw milieubeheer met betrekking tot de inrichting van de maatschap. Ingevolge nadere eis 1.2.1 dient binnen drie maanden na het van kracht worden van het besluit een plan van aanpak ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd waarin is omschreven welke maatregelen in de bedrijfsvoering zullen…

Verder lezen
Terug naar overzicht