JOM 2010/692, RvS 21-07-2010, BN1891, 200807503/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke lus, Tussenuitspraak, Herstellen gebrek, Motiveringsplicht

Samenvatting

Bij besluit van 25 juni 2007 hebben gedeputeerde staten van Zuid-Holland een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend aan Agro Wind Moerdijk voor het plaatsen en in werking hebben van drie windturbines in de Sabina-Henrica polder in de nabijheid van het als speciale beschermingszone aangewezen gebied “Krammer-Volkerak”. De Afdeling ziet in het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil aanleiding het college op de voet van artikel 36, …

Verder lezen
Terug naar overzicht