JOM 2011/263, Rechtbank Haarlem 12-01-2011, BP1105, AWB 09/3718, AWB 09/3719

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapport, M.e.r.-plicht, Vrijstelling, Aanlegvergunning, Streekplanherziening, Concrete beleidsbeslissing

Samenvatting

Bij besluit van 4 juni 2009 hebben B&W van Haarlemmermeer aan de provincie een vrijstelling verleend ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de aanleg van twee aansluitingen van de N201 op de Rijksweg A4, inclusief verbindingswegen (deelproject “N201, aansluitingen A4”). Bij besluit van 4 juni 2009 heeft verweerder voorts aan de provincie een aanlegvergunning verleend voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht