JOM 2011/396, RvS 16-03-2011, BP7776, 201009223/1/T1/R3

Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak, Relativiteit, Woon- en leefklimaat

Samenvatting

Vaststelling bestemmingsplan. Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 19 januari 2011 kan uit de memorie van toelichting op het wetsvoorstel van de Chw (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, blz. 49) worden afgeleid dat de wetgever met artikel 1.9 van de Chw de eis heeft willen stellen dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en de daadwerkelijke (of: achterliggende) reden om

Verder lezen
Terug naar overzicht