JOM 2011/484, RvS 27-04-2011, BQ2640, 201003194/1/M3

Inhoudsindicatie

Handtekening, Ondertekening, Herstellen gebrek, Spoedige beëindiging geschil

Samenvatting

Bij besluit van 2 februari 2010 hebben B&W van Halderberge hogere geluidgrenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg voor woningen gelegen in de zone van de nieuw aan te leggen rondweg. Volgens de onder het bestreden besluit vermelde naam en functieomschrijving is dit namens het college van burgemeester en wethouders ondertekend door, onder meer, A.F.W. Osterloh, burgemeester van Halderberge

Verder lezen
Terug naar overzicht