JOM 2011/485, RvS 27-04-2011, BQ2639, 201002954/1/M3

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapport, Meest milieuvriendelijke alternatief, Rondweg, Belangenafweging, Beleidsvrijheid

Samenvatting

Bij besluit van 4 februari 2010 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan "Rondweg Oudenbosch"vastgesteld. Door het bestemmingsplan wordt de aanleg van een rondweg planologisch mogelijk gemaakt. Appellanten betogen dat in het MER één van de zuidelijke varianten als het meest milieuvriendelijke alternatief wordt gepresenteerd zonder dat inzichtelijk wordt gemaakt op grond waarvan dat is gebeurd. Volgens hen is evident dat de noordelijke variant veel minder milieuschade oplevert dan de zuidelijke

Verder lezen
Terug naar overzicht