JOM 2011/498, RvS 18-05-2011, BQ4922, 200904066/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Stap 3-besluit, Cumulatieve geluidsbelasting, Compenserende maatregelen, Tussenuitspraak, Industrielawaai

Samenvatting

Bij besluit van 12 maart 2009 heeft de raad van Roosendaal een bestemmingsplan en twee exploitatieplannen vastgesteld en tevens krachtens de Interimwet stad- en milieubenadering een stap 3-besluit genomen. GS hebben medegedeeld dat het stap 3-besluit bij besluit van 23 april 2009 van rechtswege is goedgekeurd. Ingevolge artikel 2 van de Ism kan de raad ten behoeve van het vestigen van milieugevoelige bestemmingen ten aanzien van een

Verder lezen
Terug naar overzicht