JOM 2011/556, Rechtbank Haarlem 28-03-2011, BP9458, AWB 10-3808

Inhoudsindicatie

Vergunningplicht, Omgevingsvergunning, Strijdigheid bestemmingsplan, Ontheffing, Tijdelijke ontheffing, Bouwvergunning, Ontvankelijkheid, Hoofdgebouw, Bijbehorend bouwwerk

Samenvatting

Bij besluit van 11 februari 2010 hebben B&W van Zaanstad geweigerd aan eiser een tijdelijke ontheffing en bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het plaatsen van twee containers voor de opslag van onder meer landbouwwerktuigen. Het perceel van eiser is bestemd voor ‘Agrarische bouwpercelen (AC)’. Hiertoe aangewezen gronden zijn bestemd voor volwaardige agrarische bedrijven. In de planvoorschriften is bepaald dat uitsluitend mag worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht