JOM 2011/570, RvS 23-03-2011, BP8732, 200903656/1/M3

Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak, Algemene regels, Structuurvisies, Planologische kernbeslissing, Ecologische Hoofdstructuur, Beleidsdocumenten, Beleid, Provinciaal beleid, Rijksbeleid, Significant negatief effect, Openbaar belang, Groot openbaar belang

Samenvatting

Bij besluit van 24 maart 2009 heeft de raad van de gemeente Heerhugowaard het bestemmingsplan "Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan" vastgesteld. Het plangebied betreft het tracé van de Oosttangent tussen de Beukenlaan en de rotonde ter hoogte van de Rustenburgerweg. Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat op dit tracé een weg wordt gerealiseerd, aansluitend

Verder lezen
Terug naar overzicht