JOM 2011/629, RvS 16-02-2011, BP4765, 201003564/1/T1/M2

Inhoudsindicatie

Tussenuitspraak, Stallucht, Ammoniak, Afstandsnormen, Bedrijfsmatige teelt, Toetsingskader, Gevoelige gewassen, Ammoniakemissie

Samenvatting

Bij besluit van 22 februari 2010 hebben B&W van Leudal een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij. Appellanten voeren aan dat niet is voldaan aan de op grond van het rapport "Stallucht en Planten 1981" aan te houden minimale afstanden. Zij wijzen erop dat op ongeveer 8,5 meter van stal 8

Verder lezen
Terug naar overzicht