JOM 2011/699, RvS 17-08-2011, BR5173, 200909832/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, MER, Milieueffectrapportage, Terinzagelegging

Samenvatting

Bij besluit van 1 oktober 2009 heeft de raad van de gemeente Den Haag het bestemmingsplan "Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)" en het exploitatieplan "Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)" vastgesteld. In het kader van de transformatie van de Binckhorst is een milieueffectrapportage doorlopen die heeft geresulteerd in het MER "Plan-MER Nieuw Binckhorst" van mei 2009. Voorts is MER "MER Verbetering bereikbaarheid Den Haag, Extra verbinding centrale zone - rijkswegennet" van

Verder lezen
Terug naar overzicht