JOM 2012/1003, RvS 31-10-2012, BY1740, 201205048/1/R1

Inhoudsindicatie

Uitwerkingsplan, Exploitatieplan, Uitgiftecategorieën, Basiseenheid, Exploitatiebijdragen

Samenvatting

Bij besluit van 14 februari 2012 hebben B&W van Nunspeet het uitwerkingsplan “Molenbeek fase 1” vastgesteld. Bij besluit van 29 maart 2012 heeft de raad van de gemeente het exploitatieplan “Molenbeek” vastgesteld. Appellant betoogt dat het exploitatieplan is vastgesteld in strijd met artikel 6.18 van de Wro. In het uiteengezette systeem is de basiseenheid het opbrengstpotentieel per perceel uitgedrukt in euro’s. Daarin zijn zowel uitgiftecategorieën als gewichtfactoren…

Verder lezen
Terug naar overzicht