JOM 2012/1024, RvS 24-10-2012, BY1055, 201202859/1/T1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Milieueffectrapport, Woningbouwproject, Aaneengesloten gebied, Geografische samenhang, Integrale gebiedsontwikkeling, Stedelijk ontwikkelingsproject

Samenvatting

Bij besluit van 2 februari 2012 heeft de raad van de gemeente Kampen het bestemmingsplan “Stationsomgeving Hanzelijn” vastgesteld. Het plan voorziet in de ontwikkeling van onder andere een woonwijk met voorzieningen. De Afdeling overweegt dat het plangebied en het gebied IJsseldelta-Zuid geen feitelijk aaneengesloten gebied vormen, nu zich tussen deze gebieden het landelijk gebied Zwartendijk, de N50 en de Hanzelijn bevinden. Zoals de Afdeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht