JOM 2012/1025, RvS 03-10-2012, BX8942, 201107056/1/T1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing, Steenuil, Steenuilenpaartjes, Rust- en verblijfplaatsen, Foerageergebied, Verstoren vaste rust- en verblijfplaats

Samenvatting

Bij besluit van 13 november 2009 heeft de minister van LNV, thans de staatssecretaris van ELI, een aanvraag tot ontheffing van de in artikel 11 van de Flora- en faunawet neergelegde verboden ten aanzien van de steenuil, afgewezen. Bezwaar en beroep zijn ongegrond verklaard. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, vloeit uit de formulering van de verboden voort dat slechts maatregelen die zien op…

Verder lezen
Terug naar overzicht