JOM 2012/1041, RvS 10-10-2012, BX9702, 201110877/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade, Voorzienbaarheid, Rechtsopvolging, Familiebedrijf, Erfopvolging, Risicoaanvaarding

Samenvatting

Bij besluit van 1 september 2008 hebben B&W van Sint-Oedenrode een verzoek om vergoeding van planschade van appellant afgewezen. Appellant betoogt in hoger beroep dat de rechtbank heeft miskend dat de overname van het bedrijf na het overlijden van zijn vader in familieverband heeft plaatsgevonden, zodat sprake is geweest van verkrijging onder algemene titel, althans daarmee op één lijn moet worden gesteld, in plaats van verkrijging onder bijzondere titel en hem…

Verder lezen
Terug naar overzicht