JOM 2012/11, RvS 13-07-2011, BR1435, 201008588/1/M2

Inhoudsindicatie

Geurhinder veehouderij, Toetsingskader, Tussenuitspraak, Stankhinder veehouderij, Reconstructieplan, Landbouwontwikkelingsgebied, Verwevingsgebied, Motiveringsbeginsel

Samenvatting

Bij besluit van 5 juli 2010 hebben B&W van Someren een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij. Ingevolge artikel 2 van de voor de inwerkingtreding van de Wet geurhinder geldende Wet stankemissie betrekt het bevoegd gezag bij beslissingen inzake de vergunning voor het oprichten van een veehouderij die geheel of gedeeltelijk is gelegen

Verder lezen
Terug naar overzicht