JOM 2012/177, Rechtbank Leeuwarden 11-04-2011, BQ5221, AWB 10/2054

Inhoudsindicatie

Mensenrechten, Vrijheid van meningsuiting, Grondrechten, Zendmast, Radiozendamateur, Antennemast, Bouwvergunning, Lichte bouwvergunning, Bestemmingsplan, Strijdigheid bestemmingsplan

Samenvatting

Bij brief van 18 augustus hebben B&W van Menaldumadeel eiser mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de toepassing van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening. Tegen dit besluit heeft eiser beroep aangetekend. Eiser is radiozendamateur en beschikt over een amateurzendvergunning A. Eiser heeft op 12 november 2009 een lichte bouwvergunning gevraagd voor het oprichten van een uitschuifbare antennemast (…

Verder lezen
Terug naar overzicht