JOM 2012/375, Rechtbank Haarlem 27-06-2011, BQ9927, 11/3210

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Spoedeisend belang, Voorlopige voorziening, Toetsingskader, Toepasselijk recht, Weigeringsgronden, Weigering vergunning, Belangenafweging, Bouwplan, Toetsingsgronden

Samenvatting

Bij besluit van 4 mei 2011 hebben B&W van Haarlem een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis met een uitbouw op de eerste verdieping en de wijziging van de kapvorm. De bezwaren van verzoekers zien met name op de belemmering van hun uitzicht, mogelijke gevolgen van het bouwplan voor de waarde van hun woningen, eventuele precedentwerking die van het bouwplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht