JOM 2012/451, HvJ EU 26-01-2012, , zaak C-192/11

Inhoudsindicatie

Niet nakomen verplichtingen, Polen, Beschermingsregime, Omzetten richtlijn, Implementeren richtlijn

Samenvatting

Het Hof van Justitie EU heeft de Poolse Republiek veroordeeld wegens het niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge de artikelen 1, 5, 9, leden 1 en 2, van de Vogelrichtlijn. Het nationale beschermingsregime is niet van toepassing op alle ingevolge de Vogelrichtlijn te beschermen, op het Europees grondgebied van de lidstaten in het wild voorkomende vogelsoorten. Daarnaast heeft de Poolse republiek niet correct de voorwaarden voor het maken van uitzonderingen op het door…

Verder lezen
Terug naar overzicht