JOM 2012/480, RvS 15-02-2012, BV5109, 201104545/1/T1/A3

Inhoudsindicatie

Ontheffing voor beschadigen, vernielen of verstoren nest- of vaste rust- of verblijfplaatsen dieren, Belanghebbende, Belanghebbende, rechtspersoon, Bestuurlijke lus, tussenuitspraak

Samenvatting

Ontheffing voor het beschadigen, vernielen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bittervoorn in het gebied Baanstee-Noord. Teneinde haar statutaire doel te bereiken verricht Baanstee Noord, NEE! naast het voeren van procedures ook andere feitelijke werkzaamheden. Zo geeft zij voorlichting door middel van een website, stands op jaarmarkten en

Verder lezen
Terug naar overzicht