JOM 2012/589, RvS 06-06-2012, BW7642, 201100032/1/T1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Staatssteun, Bedrijfsverplaatsing, Schadeloosstelling, Uitvoerbaarheid

Samenvatting

De raad van de gemeente Maasgouw heeft een bestemmingsplan vastgesteld. Appellant en anderen voeren aan dat het plan niet uitvoerbaar is, nu een door Rijkswaterstaat aan belanghebbende toegezegd bedrag voor bedrijfsverplaatsing volgens hen moet worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Gelet op het hetgeen hiervoor is overwogen, acht de Afdeling aannemelijk dat door de aanleg van het retentiegebied de belangen van belanghebbende in negatieve zin worden geraakt. In dat licht acht de Afdeling in beginsel niet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht