JOM 2012/609, RvS 09-05-2012, BW5268, 200904322/1/T1/A4

Inhoudsindicatie

Raffinaderij, Emissiereducerende technieken, Kosteneffectiviteit, Beste beschikbare technieken, COS-converter

Samenvatting

Bij besluit van 3 juli 2008 hebben GS van Zuid-Holland het verzoek van Natuur en Milieu als bedoeld in artikel 8.23, tweede lid, van de Wet milieubeheer met betrekking tot de aan Esso verleende vergunning voor haar raffinaderij te Rotterdam-Botlek gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard en voor het overige afgewezen. Volgens zowel de NeR als het BREF Aardolie- en aardgasraffinaderijen kan bij bestaande inrichtingen bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht