JOM 2012/651, Rechtbank Haarlem 21-12-2011, BU9332, 138638 / HA ZA 07-1113

Inhoudsindicatie

Bouwverbod, Chipshol, Schadeloosstelling, Waardevermeerdering, Opheffing bouwverbod, Bindende eindbeslissing, Tussenvonnis, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Procedure civiel recht ex artikel 55 Luchtvaartwet; opheffing bouwverbod. Op 19 februari 2010 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de artikel 50 LVW-procedure en de zaak verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam voor de vaststelling van de schadeloosstelling als gevolg van het bouwverbod ex artikel 50 LVW. Gelet op het door de Hoge Raad gekozen uitgangspunt dat de in artikel 55 LVW bedoelde financiële gevolgen van de opheffing…

Verder lezen
Terug naar overzicht